سیستم های یکپارچه مدیریت اداری-  سیما 

مقدمه
مديريت امروز وابسته‌به آمار است. مديران امروز نيازمند اطلاعات کلي ولي جامع از منابع هستند؛ اطلاعاتي که محصول فرآوري مناسب اطلاعات خام بوده و سلامت تصميم‌گيري را در رده‌هاي مختلف مديريتي تضمين مي‌کنند. رشد فناوري اطلاعات در کشور به‌روند اتوماسيون اداري کمک شاياني نموده‌است و نرم‌افزارهاي زيادي در رده‌هاي مديريتي پايين‌تر ورود اطلاعات و دستيابي مجدد به آن‌ها را امکان‌پذير کرده‌اند. در فرآيندهاي اداري نرم‌افزارهاي مناسبي جهت نگهداري اطلاعات اداري پرسنل، تدارکات و انبارداري تهيه‌شده‌اند ولي ما اين‌بار مديران ارشد و مشاورين آن‌ها را کاربران اصلي نرم‌افزار خود مي‌دانيم. مديراني که علاقمندبه اطلاعات کلي فرآوري‌شده هستند و قصد تصميم‌گيري‌هاي کلان و تحولات‌اداري در حيطه کار خود دارند.
سيما (سيستمهای يکپارچه مديريت اداري) نرم‌افزاريست که درعين قابليت ذخيره ريزترين اطلاعات، تصويري کلي‌از منابع را دراختيار شما قرارمي‌دهد.
ايده اصلي اين نرم‌افزار به‌واسطه احساس‌نياز مشترک مديران ارشد سازمان‌هاي مختلف ايجادشد و پس از شش ماه مشاوره مستمر و جلسات مداوم با مديران سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و براساس استانداردهاي آن سازمان محترم شالوده اصلي برنامه شکل گرفت و اکنون قابل قرارگرفتن در قالب هر سازمان، مجموعه و ارگان بزرگ و کوچک است.

چرا سیما ؟
- باتوجه به‌کثرت ساختمان‌هاي اداري در سازمان‌ها و تغييرات متناوب در محل يا ساختار داخلي آن‌ها همچنين در صورت تغييرات مديريتي در استفاده از اتاق‌ها، تغييرات مداوم محل استقرار پرسنل امري اجتناب‌ناپذير است. اين نرم‌افزار به شما اين امکان را مي‌دهد که پيش‌از اعمال جابجايي‌ها بصورت واقعي، اين تغييرات را در محيطي مجازي که حتي اطلاعات کنوني پرسنل را تغييرنمي‌دهد، اعمال کنيد، تغييرات را از جوانب مختلف مديريتي بررسي‌کنيد و سپس اقدام‌به جابجايي واقعي پرسنل نماييد. نمودارها و جداول اين نرم‌افزار در تصميم‌گيري هوشمندانه به شما مشاوره دقيقي خواهندداد.
- با توجه‌به استانداردهاي مطرح‌شده در نشريه سال 79 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، براي هر پرسنل باتوجه‌به پست سازماني حداقل فضاي اداري درنظر گرفته‌شده‌است. اين نرم‌افزار با در نظر گرفتن اين استانداردها بطور پيش فرض که البته قابل‌تغيير و مطابقت‌با استاندارد هر سازماني است، اقدام‌به گزارش‌دهي نسبت‌به کمبود يا ازدياد فضاي اداري پرسنل مي‌کند. باتوجه‌به اين اطلاعات شما قادر خواهيدبود که از زاويه ديگري هم فضاهاي اداري موجود يا در دست خريد را مورد بازبيني قراردهيد.
- از نظر مديريتي، سرعت انجام فرآيندهاي مربوط‌به ارباب رجوع و تردد و ازدحام کمتر در محيط‌هاي اداري پارامترهاي مهمي در جلب‌نظر ارباب رجوع هستند. براي اين مهم دقت‌مي‌شود که روال‌هاي مشابه کاري در يک طبقه انجام‌شوند و روال‌هاي مختلف در طبقات و ساختمان‌هاي مختلف به‌نحو متعادلي پراکنده و منتشر گردند. با تلفيق چارت تشکيلاتي معاونت‌ها و ادارات با فضاهاي اداري در اين نرم‌افزار قادريد تجمع و پراکندگي ادارات را در فضاهاي اداري مديريت کنيد.

- تجهيزات اداري بخش قابل‌توجهي از مديريت اداري را شامل مي‌شوند. در اين نرم‌افزار قادرخواهيدبود اطلاعات تجهيزات اختصاصي منتسب‌به شخص، تجهيزات عمومي موجود در اتاق‌ها، طبقات و ساختمان‌ها را ذخيره و مديريت کنيد. باتعريف استاندارد تجهيزات براي اشخاص باتوجه‌به سمت، اتاق‌ها باتوجه به تيپ اتاق، طبقات و ساختمان‌ها، قادرخواهيدبود کمبود تجهيزات خود را منطبق با استانداردهاي سازمان‌تان تخمين بزنيد که با ورود قيمت تخميني قطعات، به تخميني ريالي در کمبود تجهيزات هر جزء سازماني خواهيد رسيد.

- با ورود عمر مفيد براي قطعات، قادريد علاوه‌بر دانستن وضعيت کنوني کمبود تجهيزات، کمبود تجهيزات را در هر تاريخي در آينده نيز بررسي کنيد. به‌عبارت ديگر شما خواهيددانست که چه تجهيزاتي باتوجه‌به استانداردها بايد تهيه‌شوند و تا پايان سال عمر مفيد چه تجهيزات موجودي به‌پايان خواهدرسيد. اين باعث خواهدشد که خريد تجهيزات باتوجه به‌شفاف‌بودن نيازها يک‌جا انجام‌شود که خود باعث صرفه‌جويي اقتصادي هنگفتي است.

- با توجه به وجود استانداردها و عمرمفيد تجهيزات، توقعات پرسنل قانونمند شده و درقبال تجهيزات خود مسئول‌خواهندبود. شما اطلاعات ريزي از تجهيزات خواهيد داشت و دقت کمتر يا بيشتر پرسنل در به‌کارگيري بهينه تجهيزات مي‌تواند با واکنش متناسب شما مواجه‌شود.

- بانک‌هاي اطلاعاتي اين نرم‌افزار مي‌توانند به‌راحتي دراختيار ديگر نرم‌افزارها قرارگيرند. به‌عنوان‌مثال سخت‌افزار و نرم‌افزار InfoDesk که يکي ديگر از محصولات اين شرکت است مي تواند با اتصال‌به اين نرم‌افزار جهت اطلاع‌رساني به ارباب رجوع در جهت طرح تکريم مورداستفاده قرارگيرد.

- در عين ناباوري درحال‌حاضر در بسياري از ادارات و سازمان‌ها اطلاعات دقيقي از فضاهاي اداري و محل و نحوه استقرار پرسنل دردست نيست. اين امر بيشتر به‌دليل کثرت منابع و تغييرات متناوب محل استقرار پرسنل است. در اين نرم‌افزار سعي‌شده‌است در مورد سادگي و تسهيل عمليات انتقال پرسنل از اتاقي به اتاق ديگر و يا اختصاص اتاق‌ها از اداره‌اي به اداره‌اي ديگر تاکيد بيشتري‌شود و اين فرآيندها اکنون به‌راحتي و باروش کشيدن و رها کردن (Drag and Drop) انجام مي شوند.

- نماهاي گرافيکي اين نرم‌افزار اين قابليت را به شما مي‌دهد تا بتوانيد از آن به‌عنوان وسيله ارائه (Presentation) در جلسات اداري جهت تبادل اطلاعات آماري استفاده‌کنيد.

- با توجه به وضعيت نامناسب آموزش رايانه در کشور، کاربران نرم‌افزارهاي اداري-حتي در سطوح مديريتي- عموماً تسلط کافي به کار با رايانه ندارند. اين امر ضرورت ايجاد محيطي متفاوت از استانداردهاي کنوني دنيا را در نرم‌افزارهاي اداري يادآور مي‌شود. اين نرم‌افزار با استفاده از روش دسترسي و کاربري منحصربه‌فرد که حاصل تجربيات ما در توليد نرم‌افزارهاي اطلاع‌رساني عمومي (InfoDesk) است، محيطي کاملاً User Friendly را براي کاربران خود ايجادنموده‌است.

- ماندگاري در پيشرفت و بهبود محصولات است. همانطور که در توليد اين نرم‌افزار بيش‌از هر چيز وابسته‌به نظرات کارشناسان مجرب و سرشناس مديريت اداري بوده‌ايم، علاقمندبه ايجاد تغييرات مفيد در نرم‌افزار هستيم و ايجاد تغييرات موردنظر شما را در نرم‌افزار تضمين خواهيم‌کرد.

- خواه‌ناخواه سيستم مديريت اداراي به‌سمت اين نوع نرم‌افزارهاي جامع پيش خواهدرفت و ما به‌عنوان پيشگام توليد اين‌گونه نرم‌افزارها به اميد خداوند فعاليت خود را در اين زمينه توسعه خواهيم‌داد و شما جزو شبکه خدمات پس‌ازفروش قابل‌اعتماد و رضايتمند ما خواهيد بود.
 صفحه اصلی     |     درباره ما     |     خدمات     |     تازه ها     |     محصولات     |     تماس با ما
Copyright © SSD INC, 2005-2007 |  LiftCAD |